top of page
Páros fotózás

Általános Szerződési Feltételek, adatvédelmi nyilatkozatok

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://kopcsadorottya.com domain név oldalára és az említett oldalon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2023. január 1-től visszavonásig. Kopcsa Dorottya fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

 

A honlap üzemeltetője

Név: Kopcsa Dorottya
Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Nyírfa tér 2. 3/9.
Képviseli: Kopcsa Dorottya
Adóazonosító: 49331213-1-35
Bankszámlaszám: 10403129-86767182-90881018 (K&H)
Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Kopcsa Dorottya
E-mail cím: dorottya.kopcsa@gmail.com
Telefonszám: +36-20-390-1324

Szerzői jogok

A honlap és a honlapon található fényképek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Kopcsa Dorottya. Ezek az anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, jogtulajdonos Kopcsa Dorottya. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak. A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntető jogi felelősséggel tartoznak.

Adatgyűjtés

Kopcsa Dorottya tájékoztatja az oldal látogatóit, hogy a honlap "Contact/Kapcsolat" nevű pontján történik információgyűjtés. A szolgáltatás megrendeléséhez, igénybevételéhez un. árajánlatkérés szükséges, amely bizonyos személyes adatok megadásával járhat. Kopcsa Dorottya ezeket az adatokat kizárólag a látogató által igényelt árajánlat és/vagy a szolgáltatás teljesítéséhez használja fel.

 

 

Adatvédelem

A szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a beérkező levelek válaszadására használja fel, semmilyen egyéb marketing célra, hírlevél küldésre nem tárolja. A honlap üzemeltetője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfél személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az adatok harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. 

Linkek

A honlapon a Kopcsa Dorottya facebook oldal (www.facebook.com/kopcsaphoto), instagram oldal (www.instagram.com/kopcsadorottya) és TikTok oldal (www.tiktok.com/@kopcsadorottya) linkje található, melyre az itt megadott általános szerződési feltételek az irányadóak.

Adatvédelemi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

bottom of page